1. Již 1 den po odvykání kouření se hladina oxidu uhelnatého v krvi dramaticky snižuje, což vašemu tělu umožňuje snadněji přijímat kyslík.

2. 2 až 3 dny po terapii pro odvykání kouření se vaše chuťové a čichové schopnosti začínají zlepšovat, takže si jídlo dokážete více vychutnávat. Váš dech, vlasy a oblečení začínají vonět svěže.

3. Během 4 až 6 dnů po ukončení kouření se vaše plíce zotavují a odstraňují hlen v nich nahromaděný, co se může projevovat vykašláváním z dehtu hnědých hlenů.

4. Po 4 týdnech bez kouření je pro vás cvičení snadnější, protože se do vašich plic dostává více vzduchu.

5. Po 8 týdnech bez kouření se zlepšuje imunitní systém.

6. Během 2 měsíců po ukončení kouření se zlepšuje průtok krve do rukou a nohou.

7. Po 12 měsících nekouření se vaše zvýšené riziko srdečních onemocnění snižuje téměř na polovinu jako u kuřáků. Po patnácti letech po ukončení kouření je vaše riziko téměř stejné jako u nekuřáků.

8. Z dlouhodobého hlediska je průměrná váha bývalých kuřáků podobná lidem, kteří nikdy nekouřili.

9. Většina kuřáků chce přestat. Výzkum ukazuje, že více než 75% kuřáků udělalo alespoň jeden pokus o ukončení.

10. Čerství nekuřáci mají najednou mnoho volného času a využívají svůj čas efektivněji než když kouřili.