Elektronické cigarety nebo e-cigarety začínají být nejoblíbenější formou užívání nikotinu mezi studenty a mládeží. Od roku 2011 došlo například ve Spojených státech k osmi násobnému nárůstu užívání elektronických u středoškolských studentů. V dnešní době více dospívajících používá tyto produkty víc než klasické cigarety. Většina mladých, kteří užívají elektronické cigarety, kouří také cigarety klasické, čímž se vystavují velkým dávkám nikotinu. Mladí věří, že elektronické cigarety jsou bezpečné a zdravější nežli klasické cigarety. Zde je několik faktů, které by mladí a také jejich rodiče měli o elektronických cigaretách vědět. 

CO JSOU ELEKTRONICKÉ CIGARETY?

Elektronické cigarety jsou typ elektronického systému dodávajícího nikotin. Většina těchto systémů je založena na zahřívání kapaliny, která se pak mění na aerosol, který se následně ve formě páry i inhaluje. Většina e-tekutin obsahuje vysoce koncentrovaný nikotin spolu s dalšími potenciálně toxickými chemikáliemi.

PROČ BY VÁS TO MĚLO ZAJÍMAT?

1.     ELEKTRONICKÉ CIGARETY OBSAHUJÍ NIKOTIN, VYSOCE NÁVYKOVOU LÁTKU, OBZVLÁŠTĚ RIZIKOVOU PRO DOSPÍVAJÍCÍ A MLADÉ LIDI.

Adolescenti jsou více náchylní k návykům než dospělí, protože jejich mozky se stále vyvíjejí (mozek není plně rozvinutý až do poloviny dvaceti let). Čím je člověk mladší, tím je vyšší pravděpodobnost, že se u něj vyvine závislost, v případě, že užívá nikotin, nebo jiné návykové látky. Nikotin může také zvyšovat riziko vzniku závislosti na jiných drogách a také riziko vzniku různých psychických a fyzických zdravotních problémů později v životě. Nikotin může narušit vývoj mozku a narušit kognitivní fungování. Většina elektronických cigaret obsahuje vysoké dávky nikotinu. 

Nikotin je vysoce návyková látka, která je zvláště riskantní pro vývoj dospívajícího mozku, bez ohledu na formu užití.

2. E-CIGARETY OBSAHUJÍ DALŠÍ CHEMIKÁLIE, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ NEBEZPEČÍ PRO ZDRAVÍ DOSPÍVAJÍCÍCH.

Aerosoly z elektronických cigaret obsahují různé toxické chemické látky, těžké kovy a jemné částice, představující zdravotní rizika. To znamená, že elektronické cigarety nepředstavují zdravou alternativu klasických cigaret, naopak, nejsou bezpečné a představují, stejně jako cigarety, zdravotní rizika.

3. TABÁKOVÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘUJÍ SVŮJ MARKETING PRO ELEKTRONICKÉ CIGARETY I NA DOSPÍVAJÍCÍ.

Výzkum ukazuje, že mladí lidé jsou přitahováni příchutí v elektronické cigaretě. Lákavá rozmanitost příchutí elektronických přispívají k jejich popularitě mezi dospívajícími. Většina dospívajících, kteří je používají, tvrdí, že by tyto cigarety neužívali, pokud by nebyly lákavě ochuceny.

4. POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH CIGARET MŮŽE ZNAMENAT, ŽE DOSPÍVAJÍCÍ PRAVIDELNĚ KOUŘÍ KLASICKÉ CIGARETY. 

Pokud mladý člověk používá elektronickou cigaretu, je pravděpodobné, že on nebo ona také zkusila tradiční cigarety. Většina mladých, kteří jsou současnými uživateli elektronických cigaret, také kouří cigarety klasické. Dospívající lidé, kteří kouří elektronické cigarety, mají nejen větší pravděpodobnost, že začnou kouřit cigarety tradiční, ale také jiné hořlavé tabákové výrobky. 

NA ZÁVĚR

I když výzkumy hodnotící rizika užívání elektronických cigaret neustále probíhají, existující údaje dokazují, že tyto zařízení představují riziko, zejména pro mladé, dospívající lidi. Pokud vaše dospívající dítě používá elektronické cigarety, nevnímejte to jako bezpečný nebo bezrizikový zvyk. I když se to může zdát být méně nebezpečné a návykové než kouření klasických cigaret, není to zdaleka tak neškodné.