PROČ BY MOHLI CIGARETY BEZ FILTRU POMOCI SNIŽOVAT POČET KUŘÁKŮ A VÝSKYT RAKOVINY

Cigaretové filtry zavedl tabákový průmysl v šedesátých letech, aby byly cigarety „bezpečnější“. Nyní však víme, že kuřákům neposkytují žádnou ochranu, ani zdravotní výhody a že jsou významným zdrojem environmentálního znečištění. Zpočátku se tvrdilo, že filtry snižují obsah dehtu a jiných toxických látek a brání kouskům tabáku, aby pronikaly do plic. Později se zjistilo, že cigarety jsou stejně nebezpečné i s filtry. Cesta k pravdě trvala roky a i dnes většina kuřáků věří, že cigarety s filtry jsou bezpečnější. Pravděpodobně proto, že jejich chuť je jemnější.

JAKÝ MÁ FILTR ÚČINEK?

Většina cigaret je navržena tak, aby filtry měly po obvodu miniaturní dírky. Při potáhnutí mají kouř promíchat s čerstvým vzduchem a zmírnit průchod kouře krkem. Takové cigarety byly klamně pojmenovány jako lehké (light) a mírné (mild). Australský úřad pro ochranu spotřebitelů označení zakázal, protože cigarety vyznívali jako méně škodlivé. Úřad sice nutí tabákové společnosti měnit název cigaret, ale ne jejich obsah, či technologii výroby. Přibližně 90 procent cigaret na australském trhu má dírkované filtry. Lze je rozpoznat po rozbalení papírového obalu filtru a jeho podržením proti světlu. Při větších novějších filtrech s jemným dírkováním kouř obsahuje více vzduchu, a proto méně dráždí hrdlo. Avšak k tomu, aby kuřáci dosáhli větší dávku nikotinu, šlukují častěji a kouř vdechují hlouběji do plic. Možná se podařilo snížit celkové množství karcinogenů, kterým jsou kuřáci vystaveni, ale přes filtr prochází větší množství jiných škodlivých látek, které pronikají hlouběji do plic.

PROČ ZÁLEŽÍ NA TYPU RAKOVINY?

Za posledních třicet let došlo k výraznému nárůstu výskytu adenokarcinomů (typ zhoubného nádoru, který svým růstem destruuje okolní tkáně a často metastazuje;pozn. Biorezonance Praha), které obvykle vznikají v okrajových částech plic. Výskyt skvamocelulárních (nemalobunkových; pozn. Biorezonance Praha) karcinomů plic klesal, ale celkový počet případů rakoviny souvisejících s kouřením se nesnížil. Vědci prozkoumali souvislost mezi kouřením filtrovaných cigaret a výskytem rakoviny plic a dospěli k závěru, že děrované filtry přispěly k nárůstu smrtelných adenokarcinomů. K rakovině také mohou přispět polámané vlákna flitrů, které pronikají do plic. Dírkované filtry proto výzkumníci doporučili zakázat. V japonské studii z roku 2012 bylo zjištěno, že u pacientů s adenokarcinomem je významně více úmrtí na rakovinu plic než u pacientů se skvamocelulárním karcinomem.

Ženy po celém světě častěji kouří cigarety s filtrem, které považují za „lehké“. Na rakovinu plic zemře více australských žen, přestože se rakovina prsu se u žen vyskytuje častěji; rakovina prsu má mnohem vyšší míru přežití než rakovina plic.

VLIV FILTRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Cigaretové filtry se stávají cigaretovými nedopalky. V národních kampaních zaměřených na očistu životního prostředí bývají cigarety jednou z nejproblémovějších položek. Pouze v Austrálii se každoročně vyhodí sedm miliard nedopalků. Filtry škodí životnímu prostředí, protože obsahují biologicky neodbouratelné plasty. Pokud by se ukončil prodej filtrovaných cigaret, značně by to prospělo urbánnímu prostoru a životu v mořském i sladkovodním prostředí. V roce 2011 vyšel v časopise BMJ Tobacco Control článek, který opisuje, jak těžké kovy v cigaretách škodí mořskému prostředí. Vědci zjistili, že jen jeden cigaretový nedopalek zabil polovinu ryb, které byly v experimentu vystaveny jeho chemikáliím.

PROČ NEEXISTUJE REGULACE

V roce 2009 se vláda Britského společenství národů rozhodla vstoupit do výroby cigaret s cílem snížit riziko požárů v Austrálii. Některé státy zas zakázaly cigarety s ovocnou příchutí, protože přitahovaly děti. Státní a federální vlády již mají pravomoc nutit cigaretové společnosti, aby prodávaly méně atraktivní a méně návykové cigarety. Ale i navzdory závažným závěrům nových vědeckých studií nedošlo zatím k významnějšímu pokroku.

Doporučení výzkumníků byla jednoznačná – stáhnout „bezpečné“ filtrované cigarety z trhu a přimět tabákové společnosti a místní orgány, aby se podílely na odstranění toxického odpadu (nedopalků). Musíme přestat vytvářet falešnou představu „bezpečnějších“ cigaret, protože takové neexistují. Drsná a nefalšovaná chuť cigaret bez filtru může do značné míry pomoct snížit počet mladých kuřáků a následně i počet smrtelných plicních nádorů.

Autoři článku Kathryn Barnsley a Haydn Walters působí na tasmánské univerzitě a spolupracují s australskými organizacemi pro výzkum rakoviny a kontroly tabáku. Text původně vyšel v časopise The Conversation v roku 2017.