Plicní sklípek je dutý útvar v plicích podílející se na struktuře plicních váčků. Představuje základní funkční jednotkou plic, ve které dochází k difuzi plynů mezi vzduchem a krví – tedy k vlastnímu dýchání .

KOLIK PLICNÍCH SKLÍPKŮ JE V PLICÍCH?

Vědci, kteří zkoumali šest lidských orgánů plic, zjistili, že počet plicních sklípků se pohyboval v průměru kolem 480 milionů, v rozmezí od 274 milionů na nejnižším konci až po 790 milionů na horním konci. Počet plicních sklípků sse týkal celkové velikosti studovaných plic.

Velikost jednoho plicního sklípku má přibližný průměr 200 mikronů bez ohledu na velikost plíce. Jako referenční bod je jeden mikron milion milionů metrů. Průměr lidského vlasu je asi 70 mikronů, takže jeden plicní sklípek by byl blízký průměru tří lidských chloupků dohromady.

Plicní sklípky obsahují kolagen a elastin. Kolagen poskytuje pevnost struktury vzduchového vaku a elastin zabezpečuje pružnost. Když se vzduch vdechne do plic, elastin umožňuje rozšíření plicních sklípků a po výdech se vrátí zpět do původní velikosti.

Celková plocha všech plicních sklípků v zdravých plicích jednoho člověka je přibližně 70 metrů čtverečních (přibližně polovina tenisového kurtu).

FUNKCE PLICNÍCH SKLÍPKŮ.

Nad 70 procent vnější plochy plicních sklípků je pokryto malými kapilárami. Tyto kapiláry a stěny plicních sklípků sdílejí velmi tenkou membránu, která umožňuje, aby kyslík z inhalovaného vzduchu prošel stěnami sklípků a vstoupil do krevního oběhu přes kapiláry. Současně je při výdechu vytlačován stejným způsobem oxid uhličitý. Celkové množství plochy dostupné pro tuto výměnu plynu a krve určuje, jak efektivně je člověk schopen dýchat. U normálního zdravého dospělého člověka je pro tento proces k dispozici dostatek prostoru.

KOUŘENÍ CIGARET.

Postupem času toxiny z inhalovaného cigaretového dymu rozbíjejí stěny plicních sklípků a zanechávají je větší a méně účinné. Sklípky také začínají ztrácet svoji elasticitu, což ztěžuje přivádění kyslíku a vylučování oxidu uhličitého. Oba se pak mohou částečně uvěznit v plicích. U kuřáka tento proces signalizuje začátek emfyzemu, což je forma CHOPN (chronická obstruční plicní nemoc). Poškkození emfyzémem je vevratné. Jakmile jsou vzduchové vaky narušeny, nedokážou se zahojit. Nicméně, pokud se inhalování cigaretového dýmy zastaví. může být tento proces poškozování zastaven. Pokud kouření cigaret pokračuje, může to dojít do bodu, kdy poškození plic bude pokračovat bez ohledu na to, zda osoba přestane kouřit nebo ne.

DOBRÉ DŮVODY PROČ PŘESTAT KOUŘIT.

Nejlepší je přestat co nejdříve. Každá cigareta, kterou kouříte, poškozuje vaše tělo mnoha způsoby. Cigaretový dým je plný chemikálií, které způsobují rakovinu a jsou jedovaté. Některé jsou dokonce radioaktivní a existují důkazy o tom, že v plicích kuřáka zanechávají trvalé radioaktivní usazeniny. Vědci se domnívají, že to přispívá k riziku vzniku rakoviny plic.

Jakmile dojde k vdechnití cigaretového dýmu, toxiny z cigaret se přenášejí do krevního oběhu přes plicní sklípky, a mají tak přístup ke všem orgánům v těle. Není divu, že kouření cigaret je tak spojeno s mnoha nemocemi.

Neexistuje nic, co by doporučovalo kouření cigaret. Myslíme si, že se nám kouření cigaret líbí, ale je to jenom návyk a závislost.